Listopadno

Listopadno drveće predstavljaju uglavnom visoke lišćare koji svake jeseni odbacuju svoje lišće kako bi se spremilo za predstojeću zimu. Staništa su im područija sa kišnim i suvim periodima. Listopadno drveće ima veliku ulogu u uređenju gradova i okućnica. Najviši stepen dekorativnosti postižu u jesen kada menjaju boju listova. Najtraženije listopadno drveće su Lipa, Breza, Platan, Hrast, Javor, Ginko, Grab

You've just added this product to the cart:

 • Šareni ligistrum / Kalina

  Latinski naziv: Ligustrum ‘Argenteum’
  1.680,00 RSD
 • Vrba

  Latinski naziv: Salix repens 'Armando'
  1.680,00 RSD
 • Acer palmatum

  Latinski naziv: Acer palmatum
  1.950,00 RSD
 • Japanska crvena vrba

  Latinski naziv: Salix gracilistyla 'Mount Aso'
  2.280,00 RSD
 • Vrba

  Latinski naziv: Salix
  2.490,00 RSD
 • Japanski javor ‘Orange Dream’

  Latinski naziv: Acer pal. 'Orange Dream'
  3.150,00 RSD
 • Japanska crvena vrba

  Latinski naziv: Salix gracilistyla 'Mount Aso'
  3.190,00 RSD
 • Jorgovan

  Latinski naziv: Syringa
  3.620,00 RSD
 • Crvenolisni Javor

  Latinski naziv: Acer platanoides 'Crimson Sentry'   
  4.680,00 RSD
 • Sitnolisna lipa

  Latinski naziv: Tilia cordata Preuzimanje u vrtnom centru!  
  4.800,00 RSD
 • Smokva

  Latinski naziv: Ficus Carica
  4.900,00 RSD
 • Krupnolisna lipa

  Latinski naziv: Tilia platyphyllos Preuzimanje u vrtnom centru!  
  5.500,00 RSD
 • Jasen

  Latinski naziv: Fraxinus excelsior
  5.500,00 RSD
 • Jorgovan

  Latinski naziv: Syringa
  5.960,00 RSD
 • Japanski javor

  Latinski naziv: Acer palmpatum 'Atropurpureum'
  6.500,00 RSD
 • Crvenolisna šljiva

  Latinski naziv: Prunus cerasifera 'Pissardii'  
  7.050,00 RSD
 • Platan

  Latinski naziv: Platanus acerifolia
  7.200,00 RSD
 • Japanski javor ‘BI-HOO’

  Latinski naziv: Acer palmatum 'Bi-hoo'
  7.450,00 RSD