Rasadnik | Sadnice | Drveće | Cveće | Žbunje | Voćke | Beograd

Urban Garden

Pretraga

Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Beli bor
Beli bor
Pinus sylvestris

Beli bor je četinarsko drvo koje se ubraja u pionirske vrste, pogodne za pošumljavanje goleti nastalih erozijom, požarišta i sl. ...

272.250 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Javorolisni platan
Javorolisni platan
Platanus x acerifolia

Javorolisni platan je listopadno drvo koje može rasti i preko 30 m visine. ...

45.738 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Piramidalni grab
Piramidalni grab
Carpinus betulus ’Pyramidalis’ 10/12 RB

Atraktivno, spororastuće, listopadno drveće, koje u urbanim uslovima ne prelazi 15-20 m visine....

14.850 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Piramidalni grab
Piramidalni grab
Carpinus betulus ’Pyramidalis’ RB H. 600/700

Atraktivno, spororastuće, listopadno drveće, koje u urbanim uslovima ne prelazi 15-20 m visine....

63.360 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Piramidalni grab
Piramidalni grab
Carpinus betulus ’Pyramidalis’ 20/+ Altofusto

Atraktivno, spororastuće, listopadno drveće, koje u urbanim uslovima ne prelazi 15-20 m visine....

31.680 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Piramidalni grab
Piramidalni grab
Carpinus betulus ’Pyramidalis Cilindric’

Atraktivno, spororastuće, listopadno drveće, koje u urbanim uslovima ne prelazi 15-20 m visine....

29.700 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Purpurni kraljevski ruj
Purpurni kraljevski ruj
Cotinus coggygria ’Royal Purple’ C 5

Listopadni žbun ili niže drvo visine do 5 m, a širine 2-4 m. ...

2.376 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Vatreni grm
Vatreni grm
Pyracantha coccinea

Zimzeleni žbun visine do 2,5 m. ...

300 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Patuljasta smrča
Patuljasta smrča
Picea glauca ’Conica’

Četinarska vrsta kupastog habitusa sa mekanim četinama svetlozelene nijanse....

3.520 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Patuljasti beli bor ’Watereri’
Patuljasti beli bor ’Watereri’
Pinus sylvestris ’Watereri’

Kultivar belog bora ’Watereri’ je patuljasta forma četinara sa okuglastim habitusom kada je mlad, a kasnije ima konusnu krošnju....

42.220 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fizokarpus ’Diabolo’
Fizokarpus ’Diabolo’
Physocarpus opulifolius ’Diabolo’ C7,5 L

Listopadni žbun, visine 1,5 – 2,5 m sa gusto razgranatom krošnjom....

2.130 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Grmolika petoprsta ’Sommerflor’
Grmolika petoprsta ’Sommerflor’
Potentilla fruticosa ’Sommerflor’

Grmolika petoprsta je listopadni grm iz porodice ruža. ...

1.400 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Pegavi pačempres ’Filifera’
Pegavi pačempres ’Filifera’
Chamaecyparis pisifera ’Filifera’

Četinarska vrsta piramidalne krošnje, sa granama crvenkastosmeđe nijanse sa povijenim vrhom, u početku su glatke, dok se vremenom postaje trakasto ljuspasta....

3.525 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Lemoineov pajasmin
Lemoineov pajasmin
Philadelphus x lemonei

Listopadni žbun visine do 2-3 m sa široko razgranatim granama....

2.290 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Krivulj ’Mughus’
Krivulj ’Mughus’
Pinus mugo ’Mughus’

Kultivar krivulja ’Mughus’ je široki žbun, koji nema uvek pravilan habitus....

4.500 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Krivulj ’Carsten’s Winter Gold’
Krivulj ’Carsten’s Winter Gold’
Pinus mugo ’Carsten’s Winter Gold’

Kultivar ’Carstens Winter Gold’ je četinar široko žbunastog habitusa, koji nema uvek pravilan habitus....

5.940 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Beli bor ’Fastigiata’
Beli bor ’Fastigiata’
Pinus sylvestris ’Fastigiata’

Kultivar belog bora ’Fastigiata’ je poreklom iz Evrope, visoke, uspravne forme....

11.088 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Pamukovac
Pamukovac
Rhus cotinus

Pamukovac je jednodomi listopadni žbun ili niže drvo visine do 5 m....

17.820 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Puzava hortenzija
Puzava hortenzija
Hydrangea anomala subsp. petiolaris

Puzava hortenzija je poreklom iz Japana, Kine, Tajvana. ...

6.470 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Polegla kleka ’Andorra Compacta’
Polegla kleka ’Andorra Compacta’
Juniperus horizontalis ’Andorra Compacta’

Kultivar ’Andorra Compacta’ je četinarska, žbunasta biljka koja može dostići visinu 0,30-0,40 m visine i širinu 1,5-2 m....

3.950 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
 Japanski crveni bor ’Watnong’
Japanski crveni bor ’Watnong’
Pinus densiflora ’Watnong’

Japanski crveni bor (takođe poznat i pod nazivom "Crveni korejski bor") (lat. Pinus densiflora) vrsta je drveća iz porodice borova (lat. Pinaceae)....

13.860 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Borovac
Borovac
Pinus strobus

Borovac je četinarska vrsta kod koje je krošnja kod mladih stabala usko piramidalna, a kod starijih je nešto šira....

59.400 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Devojačka lozica, Petolisni partenocisus
Devojačka lozica, Petolisni partenocisus
Parthenocissus quinquefolia

Devojačka lozica je jednodoma listopadna povijuša....

2.100 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Pljuskavica ’Hidcote’
Pljuskavica ’Hidcote’
Hypericum hookerianum ’Hidcote’

Zimzelen ili poluzimzelen niži žbun sa tamnozelenim listovima. ...

1.870 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Beli bor ’Globosa Viridis’
Beli bor ’Globosa Viridis’
Pinus sylvestris ’Globosa Viridis’

Beli bor je izdržljiva biljka sa širokom klimatskom amplitudom – izdržava i u hladnijim, kao i u toplijim krajevima....

7.100 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Red Robin’
Fotinija ’Red Robin’
Photinia x fraseri ’Red Robin’ - Multistem

Photinia x fraseri je hibrid između Photinia (Crataeus) glabra i Photinia serrulata, stvorena na Novom Zelandu....

39.600 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Little Red Robin’, lopta
Fotinija ’Little Red Robin’, lopta
Photinia x fraseri ’Little Red Robin’ - Ball

Patuljasta forma fotinije koja ide i do 2 m visine, a 1,50-2 m širine.  ...

6.500 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Carre Rouge’, špalir
Fotinija ’Carre Rouge’, špalir
Photinia x fraseri ’Carre Rouge’ - Espalier

Listopadni žbun koji ima lišće manje intenzivno crvene boje kada je mlad, dok sazrevanjem dobija crvenu nijansu. ...

8.870 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Lovor višnja
Lovor višnja
Prunus laurocerassus

Lovor višnja je zimzeleni žbun visine do 3 m....

6.680 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Lovor višnja
Lovor višnja
Prunus laurocerassus

Lovor višnja je zimzeleni žbun visine do 3 m....

6.680 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija  ’Little Red Robin’ na štapu
Fotinija ’Little Red Robin’ na štapu
Photinia x fraseri ’Little Red Robin’

Patuljasta vrsta fotinije u formi kugle na štapu....

8.000 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Little Red Robin’
Fotinija ’Little Red Robin’
Photinia x fraseri ’Little Red Robin’

Forma fotinije koja ide i do 2 m visine, a 1,50-2 m širine....

1.350 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Ukrasna kruška ’Chanticleer’
Ukrasna kruška ’Chanticleer’
Pyrus calleryana ’Chanticleer’

Kultivar ukrasne kruške ’Chanticleer’ je poreklom iz Amerike i to je listopadno drvo srednje veličine koje formira vitku, ovalnu, pravilnu krošnju. ...

39.600 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Red Robin’ PomPom
Fotinija ’Red Robin’ PomPom
Photinia x fraseri ’Red Robin’ - PomPom

Spororastuća biljka kojoj najviše prijaju i najbolje uspeva na osunčanim pozicijama....

23.150 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kruška ’Conference’
Kruška ’Conference’
Pyrus communis ’Conference’

Interesantan kultivar kruške u formi špalira....

6.380 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Parocija multisteam
Parocija multisteam
Parottia persica - Multistem

Parocija je listopadni žbun ili niže drvo sa vrlo razgranatom krošnjom....

23.760 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Crvenolisna šljiva
Crvenolisna šljiva
Prunus cerasifera

Džanarika je listopadno niže drvo ili žbun visine do 8 m....

23.760 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Red Robin’
Fotinija ’Red Robin’
Photinia x fraseri ’Red Robin’

Uspravni žbun koji može dostići i do 5 m visine i 3-4 m širinu krošnje koja vremenom postaje okruglasta sa dosta grana koje su guste....

42.900 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Red Robin’ špalir
Fotinija ’Red Robin’ špalir
Photinia x fraseri ’Red Robin’ spalliera

Fotinija u obliku špalira predstavlja odlično rešenje za pregrađivanje prostora vrta....

8.950 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija PomPom
Fotinija PomPom
Photinia x fraseri ’Little Red Robin’ - PomPom

PomPom forma podrazumeva više loptastih krošnji na razgranatom stablu....

19.900 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Robusta compacta’
Fotinija ’Robusta compacta’
Photinia x fraseri ’Robusta compacta’

Fotinija je polu-zimzeleni žbun izuzetno bogatog kolorita....

3.500 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Red Robin’
Fotinija ’Red Robin’
Photinia x fraseri ’Red Robin’

 Od kasnog proleća do kraja leta, listovi vremenom postaju zeleni, kriju crvenaste, koji opet postaju crvenolisni tokom jeseni. ...

2.800 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija
Fotinija
Photinia x fraseri ’Red Robin’ alto fusto

Photinia x fraseri je hibrid između Photinia (Crataeus) glabra i Photinia serrulata, stvorena na Novom Zelandu....

18.500 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Pegavi pačempres ’Filifera Aurea’
Pegavi pačempres ’Filifera Aurea’
Chamaecyparis pisifera ’Filifera Aurea’

Vrsta četinara koji poseduje piramidalnu krošnju. Grane su crvenkastosmeđe nijanse sa povijenim vrhom, U početku su glatke, dok se vremenom postaju ljuspasta....

3.525 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Parocija
Parocija
Parrotia persica ’Pendula’ Woodbox

Listopadno drvo koje dostiže visinu do 3 m....

265.650 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Ukrasna šljiva ’Umbraculifera’
Ukrasna šljiva ’Umbraculifera’
Prunus x eminens ’Umbraculifera’

Ukrasna listopadna šljiva koja dostiže visisnu 3,50-5,00 metara....

64.680 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Red Robin’
Fotinija ’Red Robin’
Photinia x fraseri ’Red Robin’

Uspravni žbun koji može dostići i do 5 m visine i 3-4 m širinu krošnje koja vremenom postaje okruglasta sa dosta grana koje su guste....

3.800 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Pamukovac ’Royal Purple’
Pamukovac ’Royal Purple’
Cotinus coggirya ’Royal Purple’

Listopadni žbun ili niže drvo visine do 5 m, a širine 2-4 m. ...

3.525 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Plavičasta božikovina ’Blue Bunny’
Plavičasta božikovina ’Blue Bunny’
Ilex x meserveae ’Blue Bunny’

’Blue Bunny’ je dekorativna biljka koja je kultivar vrste božikovina i poreklom je iz Kanade....

104.720 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Puzava kleka ’Andorra Variegata’
Puzava kleka ’Andorra Variegata’
Juniperus horizontalis ’Andorra Variegata’

Ovaj kultivar puzave kleke može dostići 0,30-0,40 m visinu, kao i 1,50-2 m širinu....

2.670 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Plava kleka
Plava kleka
Juniperus horizontalis

Juniperus horizontalis je četinarski žbun koji niže raste, poreklom je iz Severne Amerike....

275 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Plava kleka
Plava kleka
Juniperus horizontalis

Plava kleka je zbog svog habitusa dosta korišćena kao pokrivač tla....

990 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Puzava kleka ’Wiltonni’
Puzava kleka ’Wiltonni’
Juniperus horizontalis ’Wiltonni’

Puzava kleka čiji kultivar dostiže visinu 0,10-0,20 m, ali zato ide od 1-1,50 m u širinu....

4.260 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Plava kleka
Plava kleka
Juniperus horizontalis

Plava kleka je vrsta koja se širi po tlu, dekorativna zbog habitusa....

1.540 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Puzava kleka ’Prince Of Wales’
Puzava kleka ’Prince Of Wales’
Juniperus horizontalis ’Prince Of Wales’

Ovaj kultivar puzave kleke raste u visinu 0,10-0,20 m, a u širinu 0,80-1 m....

7.260 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kruška ’Chantellier’
Kruška ’Chantellier’
Pyrus calleryana ’Chantellier’

Kruška ’Chantellier’ je lstopadno drvo srednje veličine koje formira vitku, ovalnu, pravilnu krošnju....

207.900 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija - kupa
Fotinija - kupa
Photinia x fraseri ’Robusta compacta’ piramide

Kompaktnu formu ovog žbuna čine tamno crveni listovi....

16.100 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Drvo Fotinije
Drvo Fotinije
Photinia x fraseri ’Red Robin’ - Tree

Photinia x fraseri je hibrid između Photinia (Crataeus) glabra i Photinia serrulata, stvorena na Novom Zelandu....

35.640 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija ’Red Robin’
Fotinija ’Red Robin’
Photinia x fraseri ’Red Robin’

Uspravni žbun koji može dostići i do 5 m visine i 3-4 m širinu krošnje koja vremenom postaje okruglasta sa dosta grana koje su guste....

2.500 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija špalir - veći
Fotinija špalir - veći
Photinia x fraseri ’Red Robin’

Krošnja Fotinije ’Red Robin’ je gusta bez praznina, gotovo  neprobojna za sunčeve zrake. ...

23.150 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija špalir - srednji
Fotinija špalir - srednji
Photinia x fraseri ’Red Robin’

Fotinija uspeva na različitim tipovima zemljišta, ali najbolje rezultate daje na hladnim, ne previše vlažnim, rastresitom zemljištu i tolerisače donekle kre...

15.840 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija špalir -manji
Fotinija špalir -manji
Photinia x fraseri ’Red Robin’

Photinia x fraseri je hibrid između Photinia (Crataeus) glabra i Photinia serrulata, stvorena na Novom Zelandu....

25.344 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija špalir - veći
Fotinija špalir - veći
Photinia x fraseri ’Red Robin’

Poslednjih godina je Fotinija su jedne od prodavanijih biljaka za spoljašnje prostore, vrtove i dvorišta. ...

41.184 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fotinija špalir
Fotinija špalir
Photinia x fraseri ’Red Robin’

Uspravni žbun koji može dostići i do 5 m visine i 3-4 m širinu krošnje koja vremenom postaje okruglasta sa dosta grana koje su guste....

7.150 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Fizokarpus ’Diabolo’
Fizokarpus ’Diabolo’
Physocarpus opulifolius ’Diabolo’

Listopadni žbun koji cveta u kasno proleće....

2.000 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Beli bor
Beli bor
Pinus sylvestris

Beli bor je četinarsko drvo visine i preko 20 m....

277.200 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Krivulj ’Mughus’
Krivulj ’Mughus’
Pinus mugo ’Mughus’

Kultivar krivulja ’Mughus’ je široki žbun, koji nema uvek pravilan habitus....

2.640 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Krivulj varijetet pumillio
Krivulj varijetet pumillio
Pinus mugo var. pumillio

Četinarski žbun koji uspeva na vlažnim, dobro dreniranim šljunkovitim terenima na punom suncu....

1.800 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Japanski crveni bor ’Nana’
Japanski crveni bor ’Nana’
Pinus densiflora ’Nana’

Pinus densiflora ‘Nana’ je patuljasta vrsta japanskog crvenog bora, koja ima oblik slova ,,V’’, ima ravan vrh krošnje....

19.500 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Beli bor ’Conica’
Beli bor ’Conica’
Pinus sylvestris ’Conica’

Beli bor ’Conica’ ima zelene četine, raste do 1 m visine na godišnjem nivou ukoliko ima prostora....

11.088 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Javorolisni platan
Javorolisni platan
Platanus x acerifolia - Altofusto

Krošnja javorolisnog platana je  široko kupasta ili piramidalna....

47.520 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Javorolisni platan
Javorolisni platan
Platanus x acerifolia

Javorolisni platan je brzorastuća vrsta kojoj odgovaraju osunčane pozicije. Pogodan je za veće zelene površine, parkove....

87.120 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Istočni platan
Istočni platan
Platanus orientalis

Istočni platan je listopadno drvo poreklom iz Grčke, dugog životnog veka....

45.738 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Crvenolisna šljiva
Crvenolisna šljiva
Prunus cerasifera ’Nigra’

Džanarika, kultivar ’Nigra’ je drvo, srednje veličine sa okruglastom krošnjom, koje je veoma dekorativno, bilo u periodu cvetanja ili ne....

2.860 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Pančićeva omorika
Pančićeva omorika
Picea omorika

Pančićeva omorika je tanko, vitko, četinarsko drvo, visine do 25m....

22.500 RSD 
Detaljno

Urban Garden

Lokacija objekta