Rasadnik | Sadnice | Drveće | Cveće | Žbunje | Voćke | Žbunje cetinarsko

Urban Garden

Žbunje Četinarsko

Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kupresokiparis lejlandi - luk
Kupresokiparis lejlandi - luk
Cupressocyparis leylandii - Arco

Orezani kupresokiparis, hibrid čempresa i pačempresa, od kojih je nasledio najpovoljnija svojstva. Primerak dolazi sa metalnom konstrukcijom oko koje su isprepletene grane kupres...

118.800 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kupresokiparis lejlandi ’Gold Rider’ 150-175
Kupresokiparis lejlandi ’Gold Rider’ 150-175
Cupressocyparis leylandii ’Gold Rider’

Najdekorativniji kultivar kupresokiparis lejlandija, koji ima zlatnu boju krošnje intenzivniju od kultivara ’Castlewellan Gold’. Relativno novi kultivar, sa pira...

7.920 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kleka ’Blue Pacific’ (kalemljena) HA80
Kleka ’Blue Pacific’ (kalemljena) HA80
Juniperus conferta ’Blue Pacific’ HA80

Četinarska puzajuća vrsta kleke koja je kalemljena na stablo druge vrste na visini od 0,80 m....

8.870 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Smaragdna zapadna tuja - spirala
Smaragdna zapadna tuja - spirala
Thuja occidentalis ’Smaragd’ - Spiral

Kultivar zapadne tuje ima habitus koji je usko kupast sa zašiljenim vrhom. Četine su smaragno zelene boje.   ...

8.250 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Patuljasta smrča
Patuljasta smrča
Picea glauca ’Conica’

Četinarska vrsta kupastog habitusa sa mekanim četinama svetlozelene nijanse....

3.520 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Nepalska kleka ’Blue Swede’
Nepalska kleka ’Blue Swede’
Juniperus squamata ’Blue Swede’

Četinarska vrsta sa izduženim granama koje su gusto pokrivene manjim grančicama sa sivosmeđom korom....

8.870 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Pegavi pačempres ’Filifera’
Pegavi pačempres ’Filifera’
Chamaecyparis pisifera ’Filifera’

Četinarska vrsta piramidalne krošnje, sa granama crvenkastosmeđe nijanse sa povijenim vrhom, u početku su glatke, dok se vremenom postaje trakasto ljuspasta....

3.525 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Japanska kriptomerija ’Globosa Nana’
Japanska kriptomerija ’Globosa Nana’
Cryptomeria japonica ’Globosa Nana’

Kriptomerija ’Globosa Nana’ je patuljasta, četinarska biljka, okruglaste krošnje; karakteristična po zelenim granama kada je biljka mlada i one su kratke, meka...

10.010 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Krivulj ’Mughus’
Krivulj ’Mughus’
Pinus mugo ’Mughus’

Kultivar krivulja ’Mughus’ je široki žbun, koji nema uvek pravilan habitus....

4.500 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Krivulj ’Carsten’s Winter Gold’
Krivulj ’Carsten’s Winter Gold’
Pinus mugo ’Carsten’s Winter Gold’

Kultivar ’Carstens Winter Gold’ je četinar široko žbunastog habitusa, koji nema uvek pravilan habitus....

5.940 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Smaragdna zapadna tuja
Smaragdna zapadna tuja
Thuja occidentalis ’Smaragd’

Četinar koji je formiran sa pravilnom kupastom krošnjom bez ikakvih praznina. ...

6.600 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kleka ’Green Carpet’
Kleka ’Green Carpet’
Juniperus communis ’Green Carpet’

Četinarska vrsta koja ima podužno, trakasto ispucalu koru....

3.550 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Polegla kleka ’Andorra Compacta’
Polegla kleka ’Andorra Compacta’
Juniperus horizontalis ’Andorra Compacta’

Kultivar ’Andorra Compacta’ je četinarska, žbunasta biljka koja može dostići visinu 0,30-0,40 m visine i širinu 1,5-2 m....

3.950 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
 Japanski crveni bor ’Watnong’
Japanski crveni bor ’Watnong’
Pinus densiflora ’Watnong’

Japanski crveni bor (takođe poznat i pod nazivom "Crveni korejski bor") (lat. Pinus densiflora) vrsta je drveća iz porodice borova (lat. Pinaceae)....

13.860 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
 Istočna tuja ’Compacta Nana Aurea’
Istočna tuja ’Compacta Nana Aurea’
Thuja orientalis ’Compacta Nana Aurea’

Istočna tuja ’Compacta Nana Aurea’ je četinarski žbun visine do 3 m i širine do 4 m....

6.000 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Beli bor ’Globosa Viridis’
Beli bor ’Globosa Viridis’
Pinus sylvestris ’Globosa Viridis’

Beli bor je izdržljiva biljka sa širokom klimatskom amplitudom – izdržava i u hladnijim, kao i u toplijim krajevima....

7.100 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kleka ’Pfitzeriana Aurea’
Kleka ’Pfitzeriana Aurea’
Juniperus x media ’Pfitzeriana Aurea’

Ovaj kultivar kleke može dostići  visinu 2-3 m, a može otići u širinu čak i do 4 m....

14.000 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Tisa
Tisa
Taxus baccata

Taxus baccata je drvo ili žbun visine i do 15 m....

15.840 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Tisa  ’Fastigiata Aurea’
Tisa ’Fastigiata Aurea’
Taxus baccata ’Fastigiata Aurea’

Taxus je rod malog četinarskog drveća ili žbunja iz porodice Taxaceae. ...

9.504 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Tisa ’Sonata’
Tisa ’Sonata’
Taxus baccata ’Sonata’

Taxus baccata - Evropska tisa je žbunasta do srednje visoko drvo, to je zimzelena vrsta četinara, visine do 20 m....

9.510 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Pegavi pačempres ’Filifera Aurea’
Pegavi pačempres ’Filifera Aurea’
Chamaecyparis pisifera ’Filifera Aurea’

Vrsta četinara koji poseduje piramidalnu krošnju. Grane su crvenkastosmeđe nijanse sa povijenim vrhom, U početku su glatke, dok se vremenom postaju ljuspasta....

3.525 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kineska kleka ’Hetzii’
Kineska kleka ’Hetzii’
Juniperus chinensis ’Hetzii’

Kineska kleka je četinar, niže drvo ili žbun....

11.000 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kineska kleka ’Expana Variegata’
Kineska kleka ’Expana Variegata’
Juniperus chinensis ’Expana Variegata’

Ova kleka žbunasta, poreklom iz Kine, vrsta koja se često koristi u sadnji....

2.670 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Puzava kleka ’Andorra Variegata’
Puzava kleka ’Andorra Variegata’
Juniperus horizontalis ’Andorra Variegata’

Ovaj kultivar puzave kleke može dostići 0,30-0,40 m visinu, kao i 1,50-2 m širinu....

2.670 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Plava kleka
Plava kleka
Juniperus horizontalis

Juniperus horizontalis je četinarski žbun koji niže raste, poreklom je iz Severne Amerike....

275 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Plava kleka
Plava kleka
Juniperus horizontalis

Plava kleka je zbog svog habitusa dosta korišćena kao pokrivač tla....

990 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Puzava kleka ’Wiltonni’
Puzava kleka ’Wiltonni’
Juniperus horizontalis ’Wiltonni’

Puzava kleka čiji kultivar dostiže visinu 0,10-0,20 m, ali zato ide od 1-1,50 m u širinu....

4.260 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Plava kleka
Plava kleka
Juniperus horizontalis

Plava kleka je vrsta koja se širi po tlu, dekorativna zbog habitusa....

1.540 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Puzava kleka ’Prince Of Wales’
Puzava kleka ’Prince Of Wales’
Juniperus horizontalis ’Prince Of Wales’

Ovaj kultivar puzave kleke raste u visinu 0,10-0,20 m, a u širinu 0,80-1 m....

7.260 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kleka ’Rockery Gem’
Kleka ’Rockery Gem’
Juniperus sabina ’Rockery Gem’

Ova patuljasta kleka je savršen izbor čak i za najmanje bašte....

990 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kleka ’nana’
Kleka ’nana’
Juniperus procumbens ’Nana’

Kultivar ’Nana’ je polegla kleka koja ide u visinu 0,20-0,30 m i širi se 1,50-2 m....

4.230 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Nepalska kleka ’Blue Star’
Nepalska kleka ’Blue Star’
Juniperus squamata ’Blue Star’

Juniperus squamata ’Blue Star’ je kultivar koji dostiže visinu od 0,60-1 m, a ide u širinu 1 do 2 metra....

2.200 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kleka ’Old gold’
Kleka ’Old gold’
Juniperus x pfitzeriana ’Old Gold’

Kleke mogu biti prostrane ili uspravnog habitusa, četinarsko žbunje ili drveće sa aromatičnim, oštrijim četinama i sa malim okruglastim plodovima....

14.000 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kleka ’Gold Star’
Kleka ’Gold Star’
Juniperus x Pfitzeriana ’Gold Star’

Niža prostrana žbunasta kleka koja raste do 0,60 m visine, a širi se do 2,40 m nakon nekoliko godina....

3.525 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Virdžinijanska kleka ’Hetzii’
Virdžinijanska kleka ’Hetzii’
Juniperus virginiana ’Hetzii’

Hetzii’ je kultivar žbunaste kleke, habitusa kao oblik fontane sa uspravnim granama, koji raste 3,50-4,00 m, ali se češće viđaju niži u pejzažnoj arhitekturi....

4.260 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Krivulj ’Mughus’
Krivulj ’Mughus’
Pinus mugo ’Mughus’

Kultivar krivulja ’Mughus’ je široki žbun, koji nema uvek pravilan habitus....

2.640 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Krivulj varijetet pumillio
Krivulj varijetet pumillio
Pinus mugo var. pumillio

Četinarski žbun koji uspeva na vlažnim, dobro dreniranim šljunkovitim terenima na punom suncu....

1.800 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Japanski crveni bor ’Nana’
Japanski crveni bor ’Nana’
Pinus densiflora ’Nana’

Pinus densiflora ‘Nana’ je patuljasta vrsta japanskog crvenog bora, koja ima oblik slova ,,V’’, ima ravan vrh krošnje....

19.500 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Zapadna tuja ’Yellow Ribon’
Zapadna tuja ’Yellow Ribon’
Thuja occidentalis ’Yellow Ribon’

Kultivar zapadne tuje koji ima uski, konusni habitus....

3.705 RSD 
Detaljno

Urban Garden

Lokacija objekta