Rasadnik | Sadnice | Drveće | Cveće | Žbunje | Voćke | Drveće cetinarsko

Urban Garden

Drveće Četinarsko

Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Beli bor
Beli bor
Pinus sylvestris

Beli bor je četinarsko drvo koje se ubraja u pionirske vrste, pogodne za pošumljavanje goleti nastalih erozijom, požarišta i sl. ...

272.250 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Dugoigličava jela
Dugoigličava jela
Abies concolor

Severoamerički četinar visine 20- 30 m, guste, široko kupaste krošnje i snažnog korena. ...

31.680 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kavkaska jela
Kavkaska jela
Abies nordmanndiana ’Cono’ RB

Četinar konusne, piramidalne i simetrične krošnje, visine do 20-30 m (60 m u prirodi). Za kavkasku jelu su karakteristične zelene četine sa dve jasno bele pruge na nali...

31.680 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kavkaska jela
Kavkaska jela
Abies nordmanniana RB

Četinar piramidalne i simetrične krošnje, visine do 20-30m (60 m u prirodi). Zelene četine sa dve jasno bele pruge na naličju, do 3 cm....

39.600 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Atlaski kedar
Atlaski kedar
Cedrus atlantica ’Glauca’ RB

Robusni četinar, poreklom iz planine Atlas (Alžir i Maroko) visine do 20-25 m i  10-15 m širine, široko piramidalne, nepravilne krošnje i malo povijenog...

31.680 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Zlatni himalajski kedar
Zlatni himalajski kedar
Cedrus deodara ’Aurea’

Varijetet himalajskog kedra čije su mlade, jednogodišnje četine zlatno žute boje, a kasnije prelaze u zelenkastu boju....

31.680 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Himalajski kedar
Himalajski kedar
Cedrus deodara

Zimzeleni, robusni četinar, u prirodi poraste i do 40 m (u urbanim uslovima maksimalno do 25 m), široko piramidalne krošnje povijenog vrha stabla i svih vrhova grana...

17.900 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kupresociparis leilandi
Kupresociparis leilandi
Cupressocyparis leylandii

Hibrid čempresa i pačempresa od kojih je nasledio najpovoljnija svojstva. Biljka pravilne, kupaste, guste krošnje, maksimalne visine do 20 m (u urbanim uslovima sredine, o...

4.910 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kupresociparis leilandi
Kupresociparis leilandi
Cupressocyparis leylandii Form

Orezani kupresokiparis, hibrid čempresa i pačempresa, od kojih je nasledio najpovoljnija svojstva. Biljka pravilne, kupaste, guste krošnje, maksimalne visine do 20m u urba...

17.820 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Arizonski čempres - spirala
Arizonski čempres - spirala
Cupressus arizonica ’Conica’ - Spiral

Orezana forma čempresa u vidu spirale. Visina mu zavisi od visine na kojoj ga održavamo orezivanjem....

6.600 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Mediteranski čempres
Mediteranski čempres
Cupressus sempervirens

Mediteranski čempres, spada u četinare sa uskom i veoma visokom stubastom krošnjom. ...

39.600 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kupresociparis leilandi ’Castlewellan Gold’ - lopta na štapu H80
Kupresociparis leilandi ’Castlewellan Gold’ - lopta na štapu H80
Cupressocyparis leylandii ’Castlewellan Gold’ - Ball H80

Ovaj kultivar kupresokiparis lejlandija sporije raste od običnog ali za razliku od njega četine na vrhovima grana dobijaju zlatni sjaj što je čini dekorati...

6.336 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kupresociparis leilandi ’Blue Jeans’ - lopta na štapu  H80
Kupresociparis leilandi ’Blue Jeans’ - lopta na štapu H80
Cupressocyparis leylandii ’Blue Jeans’ - Ball H80

Kultivar kupresokiparisa koji ima plavu boju četina i raste veoma brzo. Orezana krošnja je u obliku lopte na stablu visine 0,80 m....

8.870 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Japanski ariš - bonsai
Japanski ariš - bonsai
Larix kaempferi - Bonsai

Listopadno četinarsko jednodomo drvo sa četinama svetlozelene boje koje dobijaju zlatnožutu nijansu u jesen....

117.040 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Patuljasti beli bor ’Watereri’
Patuljasti beli bor ’Watereri’
Pinus sylvestris ’Watereri’

Kultivar belog bora ’Watereri’ je patuljasta forma četinara sa okuglastim habitusom kada je mlad, a kasnije ima konusnu krošnju....

42.220 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Beli bor ’Fastigiata’
Beli bor ’Fastigiata’
Pinus sylvestris ’Fastigiata’

Kultivar belog bora ’Fastigiata’ je poreklom iz Evrope, visoke, uspravne forme....

11.088 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Borovac
Borovac
Pinus strobus

Borovac je četinarska vrsta kod koje je krošnja kod mladih stabala usko piramidalna, a kod starijih je nešto šira....

59.400 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Japanski ariš ’Jacobson Pyramid’
Japanski ariš ’Jacobson Pyramid’
Larix kaempferi ’Jacobson Pyramid’

Japanski ariš, Larix kaempferi, je listopadni četinar poreklom iz Japana. ...

9.510 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kupresociparis lejlandi - PomPom
Kupresociparis lejlandi - PomPom
Cupressocyparis leylandii - PomPom

Kupresociparis PomPom je forma četinarskog žbuna koja predstavlja oblikovane lopte na razgranatom stablu....

26.136 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kupresociparis leilandi
Kupresociparis leilandi
Cupressocyparis leylandii

Biljka pravilne, kupaste, guste krošnje, maksimalne visine do 20 m (u urbanim uslovima sredine, orezivanjem se održava na znatno nižim visinama - oko 2 m i nižim)....

35.200 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kupresociparis leilandi
Kupresociparis leilandi
Cupressocyparis leylandii

Kupresociparis je hibrid pačempresa i čempresa, pa samim tim otporniji i od jedne i od druge vrste....

3.575 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Kupresociparis ’Gold Rider’ na štapu
Kupresociparis ’Gold Rider’ na štapu
Cupressocyparis leylandii ’Gold Rider’, Stem

Četinarski žbun koji je kalemljen i ima formu lopte na štapu....

8.870 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Beli bor
Beli bor
Pinus sylvestris

Beli bor je četinarsko drvo visine i preko 20 m....

277.200 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Beli bor ’Conica’
Beli bor ’Conica’
Pinus sylvestris ’Conica’

Beli bor ’Conica’ ima zelene četine, raste do 1 m visine na godišnjem nivou ukoliko ima prostora....

11.088 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Zapadna tuja ’Brabant’
Zapadna tuja ’Brabant’
Thuja occidentalis ’Brabant’

Kultivar zapadne tuje ’Brabant’ je četinar sa pravilno piramidalnom krošnjom i dostiže visinu i do 20 m....

10.560 RSD 
Detaljno
Rasadnik | Sadnice | Urban Garden Beograd
Share
Pančićeva omorika
Pančićeva omorika
Picea omorika

Pančićeva omorika je tanko, vitko, četinarsko drvo, visine do 25m....

22.500 RSD 
Detaljno

Urban Garden

Lokacija objekta