Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Žešlja

Žešlja

Acer ginnala

Rast: SrednjeSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: Aerozagađenja

Malo drvo, gotovo pravilne okrugle krošnje, visine 5-7 m i jednake širine. Može se formirati i kao visoki žbun, sa nekoliko stabala iz osnove.

Izuzetno listopadno drvo, pravi raritet među drvenastim vrstama. List je u proleće zelen i ima drugačiji oblik u odnosu na javore sa naših prostora. U rano proleće se javljaju žuto-zeleni cvetovi, a krajem leta se formira crveni plod. Jedna od najlepših vrsta za postizanje jesenjeg kolorita, lišće dobija mnogo boja od roze, preko žute, narandžaste i kraju purpurne.

Otporna vrsta na niske temperature (-40ºC), suše, odgovara mu svaki tip zemljišta sem estremno suvih i vlažnih. Vrsta svetla, otporna prema mrazu, traži malo više vlage i dobro podnosi gradske uslove.

Pravi izbor za manje povšine u graskim sredinama kao efektan detalj, ili u grupi. Može se gajiti i u velikim žardinjerama.

Visina: 3,8 m
Širina: 2m
Srednje
Svetlo
Polusenka
april
Aerozagađenja

Urban Garden

Lokacija objekta