Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Šimšir

Šimšir

Buxus sempervirens ’Arborescens’ CLT 3

Rast: SporoSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: AerozagađenjaPrimena: Topijari

Zimzeleno ukrasno žbunje koje može izrasti do 3m visine. Spororastuća, dugovečna vrsta sa malim, tamnozelenim, kožastim listovima.

Tolerantna vrsta prema svetlosti (od sunca do senke), prema tlu (hranljiva humusna zemljišta, kamenita ili šljunkovita sa visokim sadržajem organske materije) i prema oscilacijama vlage. Dobro podnosi mrazeve, sušu, senku, toleriše ekstremna urbana zagađenja. Voli umerenu klimu. 

Veoma cenjena vrsta u hortikulturi, pa se sreće i u starijim parkovima,vrtovima, grobljima. Prema habitusu, formi, boji listova i drugim osobinama, poznato je mnogo vrtlarstih formi. Sadi se pojedinačno ili u grupama, u vidu živica, modernim vrtovima, starim parkovima, u raznim oblicima i figurama (u vidu topijara). Forma top (palla) je orezana u vidu kugle.

Visina: 0,30 m
Širina: 0,30 m
Sporo
Svetlo
Polusenka
Aerozagađenja
Topijari

Urban Garden

Lokacija objekta