Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Piramidalni Grab

Piramidalni grab

Carpinus betulus ’Pyramidalis’ 20/+ Altofusto

Rast: SrednjeSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: AerozagađenjaPrimena: Drvoredi

Atraktivno, spororastuće, listopadno drveće, koje u urbanim uslovima ne prelazi 15-20 m visine.

Simetrična, gusta, piramidalna krošnja. Listovi sveže zeleni, u jesen dugo zadržavaju zlatnožutu boju.  Tolerantan prema svim vrstama zemljišta, prema svetlosti (sunce, polusenka, toleriše i senku), prema suši, vetru, gradskim uslovima. Podnosi orezivanje, kao i osnovna vrsta.

Pogodan za drvorede u uskim ulicama, pojedinačnu sadnju, grupe.

Visina: 10 - 20 m
Širina: 4 - 6 m
Srednje
Svetlo
Polusenka
April - maj
Aerozagađenja
Drvoredi

Urban Garden

Lokacija objekta