Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Piramidalni Grab

Piramidalni grab

Carpinus betulus ’Pyramidalis’ 10/12 RB

Rast: SrednjeSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: AerozagađenjaPrimena: Drvoredi

Atraktivno, spororastuće, listopadno drveće, koje u urbanim uslovima ne prelazi 15-20 m visine.

Simetrična, gusta, usko piramidalna krošnja. Listovi sveže zeleni, u jesen dugo zadržavaju zlatnožutu boju.

Tolerantan prema svim vrstama zemljišta, prema svetlosti (sunce, polusenka, toleriše i senku), prema suši, vetru, gradskim uslovima. Podnosi orezivanje, kao i osnovna vrsta.

Pogodan za drvorede u uskim ulicama, pojedinačnu sadnja, grupe.

Visina: 5,5 m
Širina: 2 m
Srednje
Svetlo
Polusenka
April - maj
Aerozagađenja
Drvoredi

Urban Garden

Lokacija objekta