Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Običan Grab

Obični grab

Carpinus betulus 25/30

Rast: SporoSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: VetarPrimena: Drvoredi

Atraktivno, spororastuće, listopadno drveće, koje u urbanim uslovima ne prelazi 25 m (od prirode 40-60 m), širine krošnje 7-12 m.

Simetrična krošnja, razgranata gusta, a svetlo sivo, ispucalo deblo, zasukano i užebljeno. Listovi sveže zeleni, u jesen dugo zadržavaju zlatnožutu boju. Koren je odlično razvijen. 

Tolerantan prema svim vrstama zemljišta, prema svetlosti (sunce, polusenka, toleriše i senku) i prema suši. Podnosi orezivanje.

U vrtovima klasičnog stila uspešno i masovno korišćen za biljne ograde i zelene zidove. Pojedinačna sadnja, grupe, drvoredi.

Visina: 5,5-6m
Širina: 2 m
Sporo
Svetlo
Polusenka
april - maj
Vetar
Drvoredi

Urban Garden

Lokacija objekta