Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Mleč

Mleč

Acer platanoides

Rast: BrzoSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: AerozagađenjaPrimena: Drvoredi

Areal mleča se prostire većim delom u severnoj i istočnoj Evropi.

Ukrasno, listopadno drvo sa gusto razgranate, kompaktne krošnje. Kora ravna, tamnosmeđa, plitko izbrazdana. Listovi su veoma dugi, petoražnjeviti, oštri i režnjeviti na crvenkastoj peteljci. Najdekorativnijij su na jesen, kada boja listova postaje zlatno-žuta do crvena. Cvetovi zelenkastožutim skupljeni u gronje, cvetaju u aprilu, pre listanja. Plodovi braonkaste krilate orašice koje se pojavljuju u oktobru.

Uspeva na svim tipovima zemljišta, izuzev tresetnih i močvarnih staništa. Otporna vrsta vrsta na gradsku klimu, na suše i niske temperature, mraz. Izuzetno lepa biljka za individualne zelene površine, a zbog svog brzog rasta, popularan je za sadnju u parkovima i gradskim drvoredima.

Visina: 20 - 30 m
Širina: 15 - 20 m
Brzo
Svetlo
Polusenka
april
Aerozagađenja
Drvoredi

Urban Garden

Lokacija objekta