Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Kupresokiparis Lejlandi | Gold Rider

Kupresokiparis lejlandi ’Gold Rider’ 150-175

Cupressocyparis leylandii ’Gold Rider’

Rast: SrednjeSvetlost: SvetloOtpornost: AerozagađenjaPrimena: DrvorediPrimena: Žive ogradePrimena: Topijari

Najdekorativniji kultivar kupresokiparis lejlandija, koji ima zlatnu boju krošnje intenzivniju od kultivara ’Castlewellan Gold’. Relativno novi kultivar, sa piramidalnom krošjnom i pljosnatim granama usmerenim naviše.

Ovaj kultivar je tolerantan prema svim tipovima dobro-dreniranih zemljišta. Nakon sadnje zalivati u normalnim intervalima kao i ostalo bilje, samo mora se voditi računa da gold rajder povući većinu zemljišne vlage svojim korenom u radijusu od oko 2 m od stabla sadnice. Ukoliko se sade veći primerci, treba ih dobro ankerisati jer može doći do dizanja korena.

Veoma dobar kao fokalna tačka u vrtovima jer svojom zlatno-zelenom bojom i piramidalnom krošnjom privlači pažnju i poglede. Odgovaraju joj sunčana mesta, i pozicije koje nisu na udaru vetrova.

Visina: 1,50 - 1,70 m
Širina: 1,00 m
Srednje
Svetlo
Aerozagađenja
Drvoredi
Žive ograde
Topijari

Urban Garden

Lokacija objekta