Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Kupresokiparis Lejlandi

Kupresociparis leilandi

Cupressocyparis leylandii Form

Rast: BrzoSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: AerozagađenjaOtpornost: VetarPrimena: Topijari

Orezani kupresokiparis, hibrid čempresa i pačempresa, od kojih je nasledio najpovoljnija svojstva. Biljka pravilne, kupaste, guste krošnje, maksimalne visine do 20m u urbanim uslovima (orezivanjem se održava na znatno nižim visinama- oko 2m i nižim).


Nema naročite zahteve prema klimi i zemljištu, kao ni prema uslovima sredine. Najviše joj odgovaraju propusna zemljišta i sunčani ili polusenoviti položaji. Otporna na vetar i gradske uslove.


Lep je kao samostalno ukrasno drvo i kao topijar. Jedna od najidealnijih biljaka za formiranje biljnih ograda. Pored toga njegova gusta krošnja i otpornost prema orezivanju čine ga izuzetnom vrstom za žive ograde.

Visina: 2,5 m
Širina: 1,5 m
Brzo
Svetlo
Polusenka
Aerozagađenja
Vetar
Topijari

Urban Garden

Lokacija objekta