Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Kupresokiparis Lejlandi | Castlewellan | Gold

Kupresociparis lejlandi ’Caslewellan Gold’ - Spirala

Cupressocyparis leylandii ’Castlewellan Gold’ - Spiral

Rast: SrednjeSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: AerozagađenjaOtpornost: VetarPrimena: Žive ogradePrimena: Topijari

Ovaj kultivar kupresokiparis lejlandija sporije raste od običnog ali za razliku od njega četine na vrhovima grana na suncu dobijaju zlatni sjaj što je čini dekorativnijom od svih ostalih kupresokiparisa.

Zlatni kaslvelan, se može orezivati i od njega praviti lepe topijarne forme, nalik spirali. Veličine sadnica su oko 2m mada ova vrsta raste do 25m. Godišnji prirast zlatnog kastlvelana je 60-80 cm godišnje.


Nema naročite zahteve prema klimi i zemljištu, kao ni prema uslovima sredine. Lejlandiju najviše odgovaraju propusna zemljišta i sunčani ili polusenoviti položaji. Otporna je na vetar i gradske uslove.

Visina: 2,00 - 2,50 m
Širina: 0,40 m
Srednje
Svetlo
Polusenka
Aerozagađenja
Vetar
Žive ograde
Topijari

Urban Garden

Lokacija objekta