Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Kupresociparis Leilandi | Blue | Jeans | Ball | Lopta

Kupresociparis leilandi ’Blue Jeans’ - lopta na štapu H80

Cupressocyparis leylandii ’Blue Jeans’ - Ball H80

Rast: BrzoRast: SrednjeSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: AerozagađenjaPrimena: DrvorediPrimena: Žive ogradePrimena: Topijari

Kultivar kupresokiparisa koji ima plavu boju četina i raste veoma brzo. Orezana krošnja je u obliku lopte na stablu visine 0,80 m. 

Veoma otporna na hladnoću, i trpi temperature i do -20°C. Odgovaraju mu svetla i polusenovita mesta zaštićena od jakih vetrova. Orezivanjem se dobijaju interesantni topijarni oblici, mada ne voli preterano skraćivanje krošnje.

Uspeva na svim tipovima zemljišta, jedino slabije uspeva na mestima koja su siromašna mineralnim materijama i koja su izuzetno vlažna zimi. Godišnji prirast ovog zimzelenog kultivara je 40-60 cm.

Visina: 0,80 m
Širina: 0,40 m
Brzo
Srednje
Svetlo
Polusenka
Aerozagađenja
Drvoredi
Žive ograde
Topijari

Urban Garden

Lokacija objekta