Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Hrast Lužnjak

Hrast lužnjak

Quercus robur

Rast: BrzoSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: AerozagađenjaOtpornost: VetarPrimena: Drvoredi

Robusno evroazijsko drvo visine do 30 - 50m. Lužnjak je dugovečno drvo i može dostići starost do 2000 godina.

Krošnja mu je široko piramidalna, sa jako nepravilnim, kolenasto savijenim granama. Kora na mladom stablu je glatka, sa starošću je sve deblja, izbrazdana. U mladosti razvija žilu srčanicu a kasnije se javljaju bočne žile. Listovi tamnozeleni, obrnuto jajasti, duguljasti, na vrhu tupi i zaobljeni. Cveta sa listanjem u aprilu i maju. Plod hrasta je jajasto izduženi žir svetlosmeđe boje koji sazreva krajem septembra ili početkom oktobra.


Hrast lužnjak raste obično u ravnicama i dolinama na dubokom, peščanom ili ilovastom, plodnom, svežem ili vlažnom zemljištu, gde se ponekad i povremeno plavi. Osetljiv je na kasne mrazeve, ali može da izdrži visoke temperature.
Otporan je prema vetru i dimu. Može da ponese izvesnu koncentraciju soli u zemljištu i gradsku klimu. Ima jaku izdanačku moć.


Zbog svoje veličine i veličanstvenog izgleda pogodan za drvorede, grupacije ili kao soliter, za park šume i šume. Takođe uvek treba imati u vidu njegovu veličinu i sadnju planirati daleko od objekata, kako kasnije, kada hrast dostigne punu veličinu ne bi došlo do oštećivanja, bilo stabla, bilo objekata. Pogodan je za vetrozaštitne pojaseve, kao i za zaštitne masive oko industrijskih objekata.

Visina: 25 - 35 m
Širina: 15 - 20 m
Brzo
Svetlo
Polusenka
april-maj
Aerozagađenja
Vetar
Drvoredi

Urban Garden

Lokacija objekta