Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Ginkgo

Ginko

Ginkgo biloba

Rast: SporoSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: AerozagađenjaOtpornost: VetarPrimena: Drvoredi

Ginkgo je listopadno drvo koje se gaji vekovima u dvorištima kineskih i japanskih hramova kao sveto drvo.

Reliktna vrsta, živi fosil, koja se prema pronađenim fosilnim ostacima održala do danas još iz doba tercijara. Visine preko 30-40metara- u prirodi (u urbanim uslovima maksimalno 20m), krošnja mladog stabla je piramidalna, a kasnije više raširena, široko ovalna. Listovi su oblika lepeze, u proleće svetlozeleni, preko leta tamniji, a pred opadanje limun žute boje. Paralelno sa listanjem se javljaju cvetovi (april- maj). Seme po obliku i veličini liči na šljivu, žuto zelenkaste boje i neprijatnog mirisa.


Dobro podnosi našu klimu, traži duboka i sveža zemljištima, ne podnosi senku. Drvo ginka prirodno odoleva bolestima, insektima, zagađenju vazduha, niskim temepraturama pa čak i radijaciji. Originalan oblik i lepa boja listova čine ga dekorativnim i efektnim tokom čitave vegetacije. Koristi se za pojedičnu sadnju, za grupe, pa i za drvorede (muške biljke).

Visina: 5-5,2 m
Širina: 1,5 m
Sporo
Svetlo
Polusenka
April - maj
Aerozagađenja
Vetar
Drvoredi

Urban Garden

Lokacija objekta