Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Dugoigličasta Jela

Dugoigličava jela

Abies concolor

Rast: SrednjeSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: AerozagađenjaOtpornost: Vetar

Severoamerički četinar visine 20- 30 m, guste, široko kupaste krošnje i snažnog korena.

Samo ime (dugoigličava) ukazuje na to da se radi o četinaru čije su srebrno-plave četine duže od ostalih vrsta u ovom rodu (dužine i do 7 cm). Odlično ponosi sve vrste zemljišta, otporna je na sušu, mraz, vetar, gradske uslove, ali ne podnosi senku. Doživi do 350 godina.


Dobro podnosi orezivanje. Koristi se za sadnju kao soliter,i u manjim ili većim grupama, gde u kombinaciji sa drugim vrstama njena neobična boja dolazi do izražaja.

Visina: 4m
Širina: 1,5m
Srednje
Svetlo
Polusenka
Aerozagađenja
Vetar

Urban Garden

Lokacija objekta