Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Beli Bor

Beli bor

Pinus sylvestris

Rast: SrednjeSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: Aerozagađenja

Beli bor je četinarsko drvo koje se ubraja u pionirske vrste, pogodne za pošumljavanje goleti nastalih erozijom, požarišta i sl.

U urbanim uslovima može narasti do 25-30m. Krošnja mu je uzana do kišobranasta, svela i razređena. Kora stabla u donjem delu sivosmeđa, dok je u gornjem delu crvenkastosmeđa, opada u vidu nepravilnih ljuspi. Četine sivozelene boje duge, uvijene oko svoje ose. Šišarke sivosmeđe, konične, viseće. Vrsta je koja podnosi najekstremnije uslove sredine, visoke nadmorske visine, čak i izuzetno suva i peskovita zemljište.

Njegovoj dekorativnosti na zelenim površinama doprinosi smeđe narandžasta kora debla, kontrastna srebrnastoj boji četina. Koristi se za kontrastne kombinacije sa vrstama tamnije boje, a efektan je i za pojedinačnu i sadnju u manjim grupama.U ozelenjavanju ima ne samo dekorativni, nego i sanitarno-higijenski značaj, zahvaljujući antiseptičnom dejstvu smolastih materija, pa se preporučuje njegova sadnja u većim vrtovima i parkovima.

Visina: 10-30m
Širina: 7-10m
Srednje
Svetlo
Polusenka
Aerozagađenja

Urban Garden

Lokacija objekta