Rasadnik | Sadnice | Prodaja | Atlaski Kedar

Atlaski kedar

Cedrus atlantica ’Glauca’ RB

Rast: BrzoSvetlost: SvetloSvetlost: PolusenkaOtpornost: Aerozagađenja

Robusni četinar, poeklom iz planine Atlas (Alžir i Maroko) visine do 20-25 m i 10-15 m širine, široko piramidalne, nepravilne krošnje i malo povijenog vrha sa granama usmerenim koso prema vrhu.  


Četine u skupinama, plavičasto srebrnaste boje, šišarice uspravne, jajaste, smeđe, dekorativne. Biljka skromih zahteva, pogoduju joj krečna tla, jedino ne podnosi slabo drenirana tla. Vrsta svetlosti. Otporna na aerozagađenja, na sušu (dobro podnosi ekstreme) Raste brzo. Spada u najotpornije kedrove.


Sadi se pojedinačno, ili u manjim grupama i većim parkovima. Izuzetno dekorativna biljka. Ovaj varijetet Atlaskog kedra, izuzetno plavo- sive boje, čini ga predodređenim za soliternu sadnju, gde će njegova lepota najbolje doći do izražaja.

Visina: 5-5,5 m
Širina: 3-3,5m
Brzo
Svetlo
Polusenka
Aerozagađenja

Urban Garden

Lokacija objekta