Ukrasno voće

 • Prunus serrulata ‘Royal burgundy’ – ukrasna trešnja

  108,900.00 RSD
 • Malus domestica ‘Gala’ double u shape – Jabuka na špaliru

  28,000.00 RSD
 • Malus x zumi ‘Golden Hornet’ – ukrasna jabuka

  5,680.00 RSD
 • Prunus serullata ‘Kanzan’ – japanska trešnja

  24,100.00 RSD
 • Malus sp. ‘Red Sentinel’ – ukrasna jabuka

  6,340.00 RSD
 • Pyrus communis ‘Conference’ u shape-divlja kruška

  6,380.00 RSD
 • Prunus pissardi ‘Nigra’- crvenolisna šljiva

  30,030.00 RSD
 • Malus sp. ‘Rudolph’ – Ukrasna jabuka Rudolf

  5,500.00 RSD